Krzyże Apteczne

krzy1 krzy

Wyświetlacz ma możliwość wyświetlania czasu, daty i temperatury w różnych formatach. Urządzenia można zaprogramować na automatyczną zmianę wyświetlanej treści w trybie dobowym - inna animacja na czas gdy apteka jest otwarta oraz inna na czas gdy jest zamknięta.

Podczas tworzenia animacji na wyświetlacz do wykorzystania są gotowe efekty graficzno-tekstowe, np.:

statyczny, migotanie, przejazdy, maszyna do pisania, przejazdy po skosie, wjazdy i zjazdy, składanie i rozkładanie (MATRIX), żaluzja, odwracanie kolorów, zoom, obroty, eksplozja, implozja i Inne…

Urządzenia mają możliwość dobowej regulacji jasności – przyciemnienia w porach wieczornych. Oprogramowanie zapewnia również możliwość automatycznego wyłączania urządzenia na noc.

Rozbudowany system sterowania diodami, który jest obecny w najnowszych produktach pozwala uzyskać nie tylko włączenie/wyłączenie diod, lecz cztery poziomy jasności świecenia każdej diody (poziom maksymalny, dwa poziomy pośrednie, poziom zerowy)

.

cennik

 

kratex

baner122